Biejjien baernie

Eposet "Beaivvi bárdni soagŋu jiehtanasaid máilbmái".

Eposet presenteres på sør- og nordsamisk samt engelsk. Boka inneholder også diktet Beaivvi nieidda jápmin. I tillegg til diktene så har Harald Gaski skrevet en artikkel om Anders Fjellner, og om de diktene han samlet. Myten Beaivvi bárdni soagŋu jiehtanasaid máilbmái og diktet Beaivvi nieidda jápmin forteller om samenes opprinnelse, og at samene er etterkommere av solen. Diktene publiseres for første gang på sørsamisk. I boka er det også laget en ordliste med forklaringer. I boka er det også en artikkel skrevet av Harald Gaski, hvor han skriver om Anders Fjellner, sørsamepresten som skrev eposet om solens sønn. Artikkelen omhandler også selve eposet og endel tolkninger rundt det.