Dåbdo – filmma 

Filmma dan birra gåktu mánáj ja nuoraj máhttá dåbdoj birra ságastit.

Filmma l nuorttasámegiellaj, valla galggá hiebaduvvat julevsámegiellaj ja oarjjelsámegiellaj, UNESCO dårjajn. 

Ietjá oahppamresursa dåbdoj birra: 

  • Plakáhtta: julevsámegiellaj, oarjjelsámegiellaj, nuorttasámegiellaj 
  • Bagádus: julevsámegiellaj, oarjjelsámegiellaj, nuorttasámegiellaj 
  • Kårtå 
  • Æssko kårtåjda 
  • Báhkoåhtsåm 
  • Bájnnimárkka