Abraham - Jesus

Lærerveiledningsbok for 2. klassen.

Denne boken er skrevet for læreren, og skal med opplysninger og veiledning forenkle undervisningsplanleggingen. Boka er knyttet opp mot elevboken, Abraham - Jesus Oahppigirji.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.