Rättelseblad - Lulesamisk grammatik

Et bilag til grammatikkboka for lulesamisk.

Lesere av grammatikkboka bør se gjennom rettelsesbilaget.