Ådå tjielkká

Lettlest barnebok på lulesamisk.

Boka handler om Guri og den nye kjelken. Boka kan brukes i spesialundervisning, og er velegnet til bruk i opplæring av samisk på grunnskolen.

Boka finnes også på nordsamisk og sørsamisk og som digitalbok på Nasjonalbiblioteket. 

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)