Ådå tjielkká

Álkkeslåhkåmgirjje mánájda.

Girjje l Guria ja ådå tjielka birra. Girjje máhttá andeduvvat sierrapedagogihkkan ja l ållu buorak åhpadimen sámegielan vuodoskåvlån.

Girjje aj gávnnu nuorttasámegiellaj ja oarjjelsámegiellaj ja digitálgirjjen Nasjonalgirjjevuorkán.