Undervisningsopplegg: rasisme og diskriminering

Undervisningsopplegg om rasisme og diskriminering  for ungdomsskolen og videregåend skole.

Kort med tekst om menneskerettigheter.

Amnesty International har laga et undervisningsopplegg som tar opp temaet rasisme og diskriminering mot urfolk og minoriteter. I dette opplegget vektlegges lytting, refleksjonsoppgaver, læring og deling av opplevelser. Elevene deltar aktivt i dialoger om rasisme og egne holdninger samtidig som de lærer om menneskerettigheter i Norge. I undervisningsopplegget inngår:

  • håndbok med forklaringer om hvordan gjennomføre samtaler
  • forenklet versjon av menneskerettighetserklæringen
  • powerpoint presentasjon om temaet, samtalekort og veiledningsnotater for læreren
  • påstandskort
  • dialogkort