Mikroleksjon - Fletting

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa markerer Barnehagedagen 2018 med å publisere en mikroleksjon om fletteteknikker.

Barnehagedagen 2018 har kunst, kultur og kreativitet som tema, og slagordet er «Vi vil skape!»

Dette er en mikroleksjon-demo, som viser teknikkene ruvdet og lohtat/lohttet, og hvordan man kan bruke låhtåmmuorra som hjelpemiddel. Hjelpetekster og tale er på norsk.

Læremiddelet er laget med H5P-produksjonsverktøy.

Gå til mikroleksjonen