Med nytt blikk på joik

Med nytt blikk på joik er et nyskapende undervisningsopplegg innenfor temaene joik, samisk identitet, kultur og historie i nåtid og fortid.

Opplegget kan brukes på ungdomsskolen og på videregående skole i fagene musikk, levende kulturarv, sal og scene, norsk, historie, samfunnsfag, RLE, kunst og handverk, drama og medieproduksjon. Opplegget er også tilrettelagt for norsk, samfunnsfag og musikk for elever med samisk som førstespråk -samisk læreplan.