Vulgot meahccái!

Lær å finne veien i naturen og å verne den, bli kjent med insektene.

Gjennom fortellinger, bilder og samtaleøvelser legger boka til rette for tverrfaglig bruk og temabasert undervisning. Målgruppa er barn i førskole- og barneskolealder.

I serien Dádjat! er disse bøkene utgitt: