Naturens glemte skatter

Filmen tar for seg samers og kveners bruk av planter.

I filmen møter vi samer og kvener med kunnskap om bruk av planter til blant annet medisin, mat, nytelsesmiddel og emner til redskap.