Sámi alfabeta hárjehusat

Trening i det samiske alfabet er et øvingshefte. Heftet er tenkt for begynneropplæring i samisk i første trinn.

Heftet er et støttemateriell som kan brukes sammen med andre læremidler og leseverk på samisk, og bør ikke sees som en erstatning for de læremidler som allerede finnes på skolen.

Heftet er et supplement til alt som lærerne har tilgang på læremidler til bruk i lese- og skriveopplæringen på samisk.