Rumáj

En populær bok nå også på lulesamisk.

  • Hva skjer når jeg nyser?
  • Hva er allergi?
  • Hvordan ble jeg til?

Barn vil vite mye om kroppen. Ofte er det vanskelig for voksne å svare på alle spørsmålene som blir stilt om kroppen. Denne boken har siden 1983, da den første gang ble trykt, vært til god hjelp for å svare nysgjerrige barn.

Vivian Zahl Olsen er illustratør i boka.