Termliste - UNN skilt

Samisk-Norsk ordliste.

Termlisten er godkjent i samisk språkråd, sametingets språkstyre eller av samisk språknemnd.