Opplæring i samisk på videregående skolen

Informasjon om rettigheter til samisk i opplæringen.

Skal noen av dine elever begynne på videregående skole, og har rett til opplæring i samisk? Er de usikre på hvordan de skal gå frem for å få denne retten? Her finner du litt informasjon om rettigheter til samisk i opplæringen, hvordan du kan hjelpe dine elever til å få samisk opplæring på den videregående skolen de skal begynne på, og noen tips om hva man bør gjøre, spesielt i forhold til skoler som vanligvis ikke tilbyr samisk som fag ved sin skole.

Retten til samisk opplæring I Opplæringsloven § 6-3 står det at alle samer i videregående opplæring har rett til opplæring i samisk. Elever kan ha samisk som førstespråk, samisk som andrespråk eller samisk som fremmedspråk. Man kan få opplæring i enten nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk. Skolen er pliktig til å gi opplæring i samisk som første- eller andrespråk, men ikke i samisk som fremmedspråk.

Hvem har rett til samisk opplæring? Man har rett til opplæring i samisk hvis man oppfatter seg selv som same, har samisk som hjemmespråk eller minst en av foreldrene, besteforeldrene eller oldeforelderne har eller har hatt samisk som hjemmespråk, eller at elevens foreldre er registrert i samemanntallet. Retten gjelder uavhengig av hvor i landet du bor og uavhengig av om du har hatt slik opplæring i grunnskolen. Informasjon om dette fås fra Sametinget.

Hva gjør man? Når elevene søker seg inn på en videregående skole, så vil det være fint om man i søknaden nevner at hvis man får studieplass, så skal eleven ha opplæring i samisk. Dette gjelder spesielt når man søker seg inn på skoler som ikke har samisk som fag ved sin skole. Er det ikke en egen rubrikk i søknadsskjemaet hvor man merker av språkvalg, så kan man informere om dette under for eksempel Andre opplysninger. Når eleven får beskjed om tildelt studieplass på en skole hvor de vanligvis ikke har tilbud om samisk som fag, så anbefales det at eleven tar kontakt med skolen, enten med rådgiver, undervisningsinspektør eller rektor, for å finne ut hvordan de vil tilrettelegge for opplæring i samisk. Eleven kan gjerne vise til Opplæringsloven § 6-3 , hvor det står om retten til opplæring i samisk. Samtidig kan man også opplyse skolen om at de kan søke om refusjon for en del av utgiftene de måtte få for å kunne tilby eleven samisk som fag. Refusjonskravet skal sendes til Fylkesmannen i eget fylke.

Man bør oppfordre eleven om å ta kontakt med skolen i god tid før skolestart, slik at skolen har mulighet til å tilrettelegge for opplæring i samisk. Hvis ikke skolen kan tilby eleven samisk opplæring med eget lærerpersonale, må skolen tilrettelegge med alternative former for opplæring. Alternative opplæringsformer kan være fjernundervisning på for eksempel Internett, intensivundervisning, leirskoleopphold eller lignende. Fylkesmannen i Finnmark har koordineringsansvar for nordsamisk fjernundervisning og Fylkesmannen i Nordland har koordineringsansvar for sør- og lulesamisk fjernundervisning.

Fritak for opplæring skriftlig sidemål og fritak for opplæring i fremmedspråk i videregående skole Hvis du har opplæring i samisk som første- eller andrespråk i videregående skole, så har du fritak for opplæring i norsk skriftlig sidemål og fritak for opplæring i fremmedspråk. Dersom du ønsker opplæring både fremmedspråk og samisk, må du ta tilleggstimer. Du har ikke rett til fritak for opplæring i norsk skriftlig sidemål når du leser samisk som fremmedspråk.

Læreplaner Elever som leser samisk som førstespråk, skal ha opplæring i norsk etter egen læreplan – Norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som leser samisk som andrespråk eller samisk som fremmedspråk skal ha opplæring i norsk etter den ordinære læreplanen i norsk , men med et lavere timetall. I Rundskriv Udir-01-2011 fremgår minste timetall som elever skal ha i ulike fag.

Stipend for opplæring i samisk Sametinget tildeler stipend til elever med samisk i fagkretsen i videregående skole. Søknadskjema kan lastes ned fra Sametingets nettside.