Ordtak og utrykk

Samiske ord og uttrykk fra Nesseby.

En liste over samiske ord og uttrykk utarbeidet av Isak Saba senteret.