Sami siida Muittut mis

CD man 21 almetjenvuelieh. 

CD mesnie Berit Anne S. Eira, Elen Solbritt Utsi jïh Nils Henrik Sara sijjen lïhkemes slïektide juejkieh.