Sami siida Muittut mis

CD med i alt 21 personjoiker.

CD med joik av Berit Anne S. Eira, Elen Solbritt Utsi og Nils Henrik Sara.