Luohti vuolgá

Johan Mathis Utsi almetjenvuelieh buakta.

Johan Mathis Utsi daennie jïjtse voestes CD:sne almetjh juajka. Åadtjobe 18 dovletje almetjenvuelieh Finnmarhkeste govledh.