Hoŋkoŋ dohkká

Ulla Pirttijärvi maanalaavlojde gïelevuelieh jïh baakoeh dorjeme.

Gaajhki laavloej jïh vueliej baakoeh jïh notaah gærjesne gååvnese Hoŋkoŋ dohkká. Gáregasnjárgeste, Vuovdaguoikeste, Ángelistie, Lismáste, Leammeste, Avvil Máhteste, Kárášjohkeste jïh Uhca Beahcámistie dah maanah giejtie govlebe laavloeminie joejkeminie mijjide.