In mun goit

Teekstetjåagkoe, maam saemien tjaelijelearohkh tjaelijekursesne tjaaleme 2015-2017.

Daate onne gærjan leah gaektsie novellh jïh soptsesh, maam tjaelijelearohkh tjaelijekursesne tjaaleme 2015-2017. Gærjan sisvege:

  • Lean ain dás, av Ánná Káisá Partapuoli
  • Máren, av Saia Marilena Stueng
  • Oaggunmátiki, av Edel Máret Gaino
  • Jujnjevaerien Prinse - Jïh gumhtie staalojde gaemhpierdi, av Sombyen Stig Eebre 
  • Čiegusvuohta, av Liv Tone Boine
  • Kakkerláhkka, av Laila Susanne Sara Oskarsson
  • Vilbealli, av Kirsi Paltto
  • Dágguduvvon, av Gudrun Eliissá Eriksen Lindi