In mun goit

Tesktsamling utgitt i forbindelse med samisk forfatterkurs 2015-1017.

I denne lille boka er det samla åtte noveller og fortellinger, skrevet av deltakere på forfatterkurset 2015-2017. Inneholder følgende tekster:

  • Lean ain dás, av Ánná Káisá Partapuoli
  • Máren, av Saia Marilena Stueng
  • Oaggunmátiki, av Edel Máret Gaino
  • Jujnjevaerien Prinse - Jïh gumhtie staalojde gaemhpierdi, av Sombyen Stig Eebre 
  • Čiegusvuohta, av Liv Tone Boine
  • Kakkerláhkka, av Laila Susanne Sara Oskarsson
  • Vilbealli, av Kirsi Paltto
  • Dágguduvvon, av Gudrun Eliissá Eriksen Lindi