Sáivu

CD speallu sámi kultuvrra birra.

Omslag av CD spillet Sáivu

Sáivu lea CD-speallu mas sámi kultuvra lea vuođđun. Speallu doalvu du sámi gávcci jahkeáigodaga čađa, ja juohke áigodagas lea sierra hástalus. Jus nagodat hástalusa, de oaččut skeaŋkka maid sáhtát oaffaruššat sieidái go háliidat joatkit boahtte jahkeáigodahkii. Muhtun hástalusaide soaittát dárbbašit veahki, de lea ávkkálaš speallat daid iešguđetlágan veahkkespealuid álggos, - ovdamearkka dihte sáhtát geahččalit juoiganmuitospilla, das oahpat luđiid. Dahje sáhtát guldalit máidnasiid ja oahppat movt balddonasaid galggat časkit.

Fuomáš: Dán spellui dárbbašuvvo CD-roma.