Sáivu

Spille ja oahpa sámi kultuvrra.

Sáivu lea spilla mas sámi kultuvra lea vuođđun. Spilla doalvu du sámi gávcci jahkeáigodaga čađa, ja juohke áigodagas lea sierra hástalus. Jus nagodat hástalusa, de oaččut skeaŋkka maid sáhtát oaffaruššat sieidái go háliidat joatkit boahtte jahkeáigodahkii. Muhtun hástalusaide soaittát dárbbašit veahki, de lea ávkkálaš spillet daid iešguđetlágan veahkkespillaid álggos, - ovdamearkka dihte sáhtát geahččalit juoiganmuitospilla, das oahpat luđiid. Dahje sáhtát guldalit máidnasiid ja oahppat movt balddonasaid galggat časkit.