Vuolggup Greidungij gájtsaj lusi

En barnebok om geiter.

Hvordan er det å bo på en geitegård? Hva spiser geitene? Hvordan steller man egentlig med geit? Og hvilken nytte har vi av geiten? I denne boka blir vi kjent med Dorthea og John Eirik som bor i Greidung gård og har 70 geiter. Boka har en god del bilder, og lite tekst, og vi ser hva geitene lever av, når de slippes ut om våren, når de kalver og hvordan man melker en geit.

Boka finnes også på nordsamisk og norsk, og som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.