Pænna

En lettlest bok.

Boka handler om en penn som hjelper dyr og fisker.

Boka finnes også på nord- og sørsamisk, og med punktskrift.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)