Peanna

En lettlest bok.

Boka handler om en penn som hjelper dyr og fisker. 

Boka finnes også på nord- og lulesamisk, og med punktskrift.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.