Sankta Lucia på lulesamisk

Sankta Lucia sangteksten på lulesamisk.

Her finner du hele teksten til sangen Sankta Lucia på lulesamisk.