Gïeline åahpenidh 5 - Lohketæjjan bïhkedimmie

Lærerveiledning til Gïeline åahpenidh 5.

Lærerveiledning til læremiddelverket Gïelinge åahpenidh 5 som består av lesebok og arbeidsbok foruten denne veiledningsboka. Sørsamisk tekst.