Prinsessa jïh Snurke

"The princess and the pig" (2011) er nå oversatt til sørsamisk av Sissel Jåma.

Det var en gang en nyfødt prinsesse som ble forbyttet med en grisunge. Bonden som eide grisen syntes han var heldig. Dronningen insisterte derimot på at prinsessen var forhekset, og at grisungen skulle oppdras som den prinsessen hun egentlig var..