Gïeleldh voerkesvoeten pryöveme

Denne prøven skal være et hjelpemiddel for læreren for å oppdage de elevene som har språklige vansker som kan gi utfordringer for lesing og skriving.

Statped Nord / Sámi earenomáš pedagogalaš doarjja (SEAD) har utviklet Språklig bevissthetsprøve på sørsamisk .

Språklig bevissthetrsprøve  er et hjelpemiddelfor kartlegging av elever i første klasse, slik at man  kan forebygge vansker, og for å forberde lese- og skrivekunnskapene. Til bevissthetsprøven finnes det også en veiledning.

Prosjektgruppen har bestått av  Lisa Baal, Tor Persen ja Kirsten Wirkola Davvi Statped / SEAD.

Sametinget og Statped Nord har ved bevilgning av midler gjort det mulig å gjennomføre dette prosjektet.