Gielalaš diđolašvuođaiskan

Denne prøven er et hjelpemiddel for læreren for å oppdage de elevene som har språklige vansker som senere kan gi utfordringer for lesing og skriving.

Statped Nord / Sámi earenomáš pedagogalaš doarjja (SEAD) har revidert  Språklig bevissthetsprøve på nordsamisk. Språklig bevissthetrsprøve  er et hjelpemiddel for kartlegging av elever i første klasse, slik at man  kan forebygge vansker, og for å forberde lese- og skrivekunnskapene. Inneholdet i kartleggingsprøven er :

  • Rim
  • Korte og lange ord
  • Telle ord i setninger
  • Korttidsminnet
  • Lyd forståelse
  • Sammensatte ord
  • Grammatikk og setningsoppbygging

Til bevissthetsprøven finnes det også en veiledning

Prosjektgruppen har bestått av  Lisa Baal, Tor Persen ja Kirsten Wirkola Davvi Statped / SEAD og Sametinget og Statped Nord har bevilget midler til prosjektet.