Gå lellá læńńgáj dæhpoj

En lettlest bok om Iellá som satt fast i gjørma.

Boka passer i begynneropplæringen og for elever med spesielle behov.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)