Termliste - Fuglenavn

Norsk-Lulesamisk ordliste.

Termlisten er godkjent i samisk språkråd, sametingets språkstyre eller av samisk språknemnd.