Termliste - Baakoeh

Norsk-Sørsamisk ordliste.

Termlisten er godkjent av samisk språknemnd i 2010.