Duodje Memo

Memospill med samisk sløyd og duodji.

Et memospill med bilder av ulike lulesamiske duodji, sløyd og brukskunst samt utstyr og materialer til duodjiproduksjon. Bilder også av natur og rein.