Boahttsuj tjoarve

Et læremiddel om reinhorn eller geviret.

Boahttsuj tjoarve er en lulesamisk plakat der alle typer reinhorn eller gevir blir omtalt med navn. Passer til bl. a. reindriftsskolen og samiskundervisning der elever skal lære navn på geviret eller sammenligne lulesamiske gevirnavn med de andre samisk språkene. Plakaten finnes også på nord- og sørsamisk.