Bohccuid čoarvvit

Læremiddel om reinens gevir.

En plakat der alle typer reinhorn omtales med navn. Plakaten finnes på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.