Uhca katekismusaš

Den lille katekismen på nordsamisk.

Denne katekismen er oversatt av Per Oskar Kjølaas og er skrevet etter den siste nordsamiske ortografien. Innhold:

  • De ti bud med forklaringer
  • Trosartiklene med forklaringer
  • Fader vår med forklaringer
  • Dåpssakramentet med forklaringer
  • Syndsbekjennelse
  • Altersakramentet
  • Morgen- og kveldsbønn
  • Bordbønn og takkevers
  • Hustavlen

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

1981-versjonen finnes her