Lávllagirji 1999

Salmebok på nordsamisk.

Salmer samlet fra forskjellige salmebøker og åndelig salmebok. Salmeboka er beregnet til bruk i gudstjenester, skole og hjem. Boka har også salmer som ikke er publisert før og det er tegnet noter til alle salmene.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.