Njeallje evangeliuma ja Apoastaliid dagut

Bibel skrifter.

Denne boken ble utgitt akkurat 100 år etter at den første nordsamiske bibelen ble publisert i 1985.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.