Bibal

Bibelen på nordsamisk.

Denne Bibelen er fra 1975, og er skrevet etter en ortografi utviklet av J.A. Friis. Inneholder både Det gamle testamentet og Det nye testamentet.