Illudemiin / Aavoe vaajmoem deavhta / Ávujn vajmon

Bibelvers på nord-, lule- og sørsamisk.

Forfatteren har hentet tekst fra bibelen, tekstene er tilpasset til dåpen og tankene og følelsene omkring dåp. 

Boken finnes også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.