Sámit

En bok om samene.

En faktabok om samene på nordsamisk, beregnet for elever som ikke vet så mye om samene. Her får leseren vite litt mer om samene i dag, hvem de er, og hvordan de lever. Her berettes litt om Sametinget, hvorfor vi har det, om samenes nasjonaldag og mer om det samiske samfunn i dag. Boken finnes også på norsk.

Illustrasjoner av Ketil Selnes.