Sámit

En faktabok om samene på nordsamisk.

Her får leseren vite litt mer om samene i dag, hvem de er, og hvordan de lever. Det fortelles om Sametinget, hvorfor vi har det, om samenes nasjonaldag og mer om det samiske samfunn i dag.

Boken finnes også på sørsamisk og norsk.

Illustrasjoner av Ketil Selnes.