Samiske kulturminner

Håndbok i stedsnavnregistrering.

En bok om samiske kulturminner og innsamling av og arbeid med stedsnavn. Boka har kartutsnitt og samisk - norsk stedsnavnregister.  Inneholder rapport fra to seminarer. Boka har to hoveddeler; samiske stedsnavn før og nå og Samiske kulturminner.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.