Samisk oppvekst

Om tilbud til samiske barn og ungdom.

Dette heftet skal gi ideer og inspirasjon til videre arbeid med å bedre oppvekstsvilkårene for samiske barn og unge i kommuner og fylker rundt om i landet.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.