Samisk matkultur

En bok om samisk matkultur.

Denne lærerveiledningen er beregnet til læremiddelet Samisk matkultur koblet til LGR 11.

Boka er en intorduksjon av samiske tradisjonelle kunnskaper, som har vandret fra generasjon til generasjon. Boka er på svensk med kopieringsorginal på svensk, lulesamisk, sydsamisk og nordsamisk.