Saemien lohkeme-gærja

Sørsamisk lesebok.

Lesebok på sørsamisk med sørsamisk-norsk ordliste bak i boka. Forskjellige tekster som fortellinger og sanger og andre opplysninger.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.