Aarporten jih Åarjel-smaaregen soptsesh

Samiske fortellinger fra Hattfjelldal og Trøndelag.

Samiske fortellinger med sørsamisk tekst. Boka inneholder i alt 28 forskjellige eventyr og fortellinger. Noen av fortellingene er skrevet på sydlig dialekt, mens andre på den nordlige sydsamiske dialekten. Fortellingene er første gang nedtegnet av Just Qvigstad og er oversatt av Lajla Mattson Magga.